வார ராசிபலன்: 31.05.2019 முதல் 06.06.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 31.05.2019 முதல் 06.06.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 24.05.2019 முதல் 30.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 24.05.2019 முதல் 30.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

மக்களவை தேர்தலில் பெரும்பாலான தொகுதிகளை திமுகவே வெல்லும்: ஜோதிடர் பாலாஜி ஹாசன் அளித்த பேட்டியின் மீள் பதிவு  (வீடியோ)

மக்களவை தேர்தலில் பெரும்பாலான தொகுதிகளை திமுகவே வெல்லும்: ஜோதிடர் பாலாஜி ஹாசன் அளித்த பேட்டியின் மீள் பதிவு (வீடியோ)

வார ராசிபலன்: 17.05.2019 முதல் 23.05.2019 வரை – வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 17.05.2019 முதல் 23.05.2019 வரை – வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்:  10.05.2019 முதல் 16.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 10.05.2019 முதல் 16.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 03.05.2019 முதல்  09.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 03.05.2019 முதல் 09.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

‘அதிமுக’வை தினகரன் கைப்பற்றுவாரா? என்ன சொல்கிறார் பாலாஜி ஹாசன்! (வீடியோ)

‘அதிமுக’வை தினகரன் கைப்பற்றுவாரா? என்ன சொல்கிறார் பாலாஜி ஹாசன்! (வீடியோ)

வார ராசிபலன்: 26.04.2019 முதல் 2.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 26.04.2019 முதல் 2.05.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 19-04-2019  முதல் 25-04-2019 வரை – வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 19-04-2019 முதல் 25-04-2019 வரை – வேதா கோபாலன்

தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (கடைசி 6 ராசிகள்) கணித்தவர்: ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (கடைசி 6 ராசிகள்) கணித்தவர்: ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (முதல் 6 ராசிகள்)  கணித்தவர்:  ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

தமிழ்ப்புத்தாண்டு (விகாரி) வருடப் பலன்கள் (முதல் 6 ராசிகள்) கணித்தவர்: ஜோதிடர் வேதாகோபாலன்

வார ராசிபலன்: 12.04.2019 முதல் 18.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 12.04.2019 முதல் 18.04.2019 வரை! வேதா கோபாலன்