2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்:  வேதாகோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: வேதாகோபாலன்

வார ராசிபலன்:   08.02.2019 முதல் 14.02.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்:   08.02.2019 முதல் 14.02.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 01.02.2019 முதல்  07.02.2019 வரை  கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 01.02.2019 முதல்  07.02.2019 வரை  கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: மகரம், கும்பம், மீனம்! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: மகரம், கும்பம், மீனம்! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்:  துலாம், விருச்சிகம், தனுசு! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: துலாம், விருச்சிகம், தனுசு! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: கடகம், சிம்மம், கன்னி! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: கடகம், சிம்மம், கன்னி! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்:  மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம்! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

2019ம் ஆண்டுக்கான பொதுப்பலன்கள்: மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம்! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 25.1.2019 முதல்  31.1..2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 25.1.2019 முதல்  31.1..2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன் 18-01-19 முதல் 24-01-19 வரை: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன் 18-01-19 முதல் 24-01-19 வரை: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 11.1.2019 முதல் 17.1.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 11.1.2019 முதல் 17.1.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 4-1-2019 முதல் 10-1-2019 வரை! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 4-1-2019 முதல் 10-1-2019 வரை! கணித்தவர்: வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 28.12.2018 முதல்  03.01.2019 வரை! வேதா கோபாலன்

வார ராசிபலன்: 28.12.2018 முதல்  03.01.2019 வரை! வேதா கோபாலன்