வாங்க பழகலாம்: அத்தியாயம் 1: என்.சொக்கன்

வாங்க பழகலாம்: அத்தியாயம் 1: என்.சொக்கன்

அறிஞர் அண்ணாவும் பொய்களும்! : ஆர்.சி. சம்பத்

அறிஞர் அண்ணாவும் பொய்களும்! : ஆர்.சி. சம்பத்

ஒரு கேப்டன் ரசிகனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!:  அப்பணசாமி

ஒரு கேப்டன் ரசிகனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து!: அப்பணசாமி

அரசு நன்னாத்தான் ஊக்கமளிக்குது, திறமையா வெளையாடறவாதான் இல்ல?  அப்பணசாமி

அரசு நன்னாத்தான் ஊக்கமளிக்குது, திறமையா வெளையாடறவாதான் இல்ல? அப்பணசாமி

கால்டாக்சி ஓட்டுனர்கள் வாழ்வும்.. ஆணாதிக்கக் காதலர்களும்.. அப்பணசாமி.

கால்டாக்சி ஓட்டுனர்கள் வாழ்வும்.. ஆணாதிக்கக் காதலர்களும்.. அப்பணசாமி.

இரங்கற்பா எழுத ஏன் அலைகிறீர்கள்? : அப்பணசாமி

இரங்கற்பா எழுத ஏன் அலைகிறீர்கள்? : அப்பணசாமி

காஷ்மீர் மக்களின் துயரம் பியூட்டிஃபுல் ஆனதல்ல..! : அப்பணசாமி

காஷ்மீர் மக்களின் துயரம் பியூட்டிஃபுல் ஆனதல்ல..! : அப்பணசாமி

நடிகர் திலகமும் பசு ரட்சகர்களும் :  அப்பணசாமி

நடிகர் திலகமும் பசு ரட்சகர்களும் : அப்பணசாமி

புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தரின் புன்னகை !  : அப்பணசாமி

புரிந்து கொள்ள முடியாத புத்தரின் புன்னகை ! : அப்பணசாமி

உங்கள் பெருந்தன்மையாகவே இருந்துவிட்டுப் போகட்டுமே!   : அப்பணசாமி

உங்கள் பெருந்தன்மையாகவே இருந்துவிட்டுப் போகட்டுமே!  : அப்பணசாமி

இன்று கபாலி!  அன்று பராசக்தி!  :    அப்பணசாமி.

இன்று கபாலி! அன்று பராசக்தி! : அப்பணசாமி.

கபாலிடா.. நெருப்புடா.. துட்டுடா… :   அப்பணசாமி

கபாலிடா.. நெருப்புடா.. துட்டுடா… : அப்பணசாமி