உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.48 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,48,00,718 ஆகி இதுவரை 49,69,818 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,27,502 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,48,00,718 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,184 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,69,818 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 4,16,377 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 22,15,25,394 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,89,05,506 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 47,410 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,64,15,017 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 471 அதிகரித்து மொத்தம் 7,57,794 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,62,65,255 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,873 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,42,01,357 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 357 அதிகரித்து மொத்தம் 4,55,100 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,35,75,623 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,797 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,17,35,560 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 202 அதிகரித்து மொத்தம் 6,05,884 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,09,22,633 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,567 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 88,09,774 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 38 அதிகரித்து மொத்தம் 1,39,571 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 71,72,091 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 37,930 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 82,79,573 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,069 அதிகரித்து மொத்தம் 2,31,669 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 71,86,611 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article