உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16.18 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,18,19,6445 ஆகி இதுவரை 33,58,172 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,42,748 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,18,19,645 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 13,370 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,458,172 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 14,06,53,071 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,78,08,402 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39,650 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,36,25,922 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 761 அதிகரித்து மொத்தம் 5,98,539 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,66,67,026 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,42,288பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,40,46,120 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,999 அதிகரித்து மொத்தம் 2,62,350 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,00,73,367 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 75,141 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,54,36,827 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,340 அதிகரித்து மொத்தம் 4,30,596 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,39,79,329 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,461 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,41,129 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 131 அதிகரித்து மொத்தம் 1,07,250 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 49,99,210 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,380 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 50,83,996 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 237 அதிகரித்து மொத்தம் 44,059 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 48,45,763 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

More articles

Latest article