உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16.03 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,03,09,324 ஆகி இதுவரை 33,30,435 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,99,463 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,03,09,324 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 13,000 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,30,435 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 13,90,26,134 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,79,52,755 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,900 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,35,50,111 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 743 அதிகரித்து மொத்தம் 5,96,946 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,65,58,138 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,48,529 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,33,40,456 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,200 அதிகரித்து மொத்தம் 2,54,225 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,93,76,674 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 71,018 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,52,85,048 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,275 அதிகரித்து மொத்தம் 4,25,711 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,38,47,191 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,791 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,00,170 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 240 அதிகரித்து மொத்தம் 1,06,935 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 49,51,985 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14,497 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 50,59,433 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 278 அதிகரித்து மொத்தம் 43,589 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 47,68,124 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article