உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23.94 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,94,42,743 ஆகி இதுவரை 48,80,726 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,84,334 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,94,42,743 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,661 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 48,80,726 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 4,62,178 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 21,67,79,128 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,77,82,889 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 80,917 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,54,25,716 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,448 அதிகரித்து மொத்தம் 7,37,551 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,49,77,210 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,021 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,40,00,500 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 229 அதிகரித்து மொத்தம் 4,51,220 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,33,35,301 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,359 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,15,90,097 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 176 அதிகரித்து மொத்தம் 6,01,442 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,07,20,496 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38,520 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 82,31,437 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 181 அதிகரித்து மொத்தம் 1,37,944 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 67,24,341 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28,190 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 78,32,964 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 973 அதிகரித்து மொத்தம் 2,18,345 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 68,94,285 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article