உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22.77 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,77,99,038 ஆகி இதுவரை 46,83,335 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,69,046 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 22,77,99,038 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9,149 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 46,83,335 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 5,32,192 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 20,44,44,966 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,86,70,737 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,50,943 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,26,33,855 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,867 அதிகரித்து மொத்தம் 6,85,019 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,23,47,689 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,649 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,33,80,522 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 318 அதிகரித்து மொத்தம் 4,44,278 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,25,90,868 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,407 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,10,69,017 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 637 அதிகரித்து மொத்தம் 5,89,277 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,01,73,064 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 26,911 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 73,39,009 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 168 அதிகரித்து மொத்தம் 1,34,805 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 59,07,029 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,594 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 72,14,520 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 794 அதிகரித்து மொத்தம் 1,95,836 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 64,52,398 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article