உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17.73 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,73,90,169 ஆகி இதுவரை 38,37,480 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,62,889 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 17,73,90,169 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,680 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 38,37,480 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 16,18,20,452 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,17,32,237 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,937 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,43,51,416 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 341 அதிகரித்து மொத்தம் 6,15,702 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,85,77,488 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 62,226 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,96,32,281 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,470 அதிகரித்து மொத்தம் 3,79,601 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,83,80,834 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 88,992 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,75,43,853 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,760 அதிகரித்து மொத்தம் 4,91,164 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,59,44,646 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,235 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 57,44,589 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 76 அதிகரித்து மொத்தம் 1,10,530 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 57,44,589 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,955 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 53,42,028 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 84 அதிகரித்து மொத்தம் 48,879 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 52,11,022 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article