வாசகர்களுக்கு பத்திரிகை டாட் காம்-ன் இனிய தமிழர் திருநாள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்!

Must read

வாசகர்களுக்கு  பத்திரிகை டாட் காம் செய்தி இணையதளம் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது. தித்திக்கும் கரும்பைப்போல அனைவரது வாழ்விலும் சுவையும் மகிழ்ச்சியும் பொங்கட்டும் அனைவருக்கும்  மனமார்ந்த பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

                                                                                                                                                                                                                              – ஆசிரியர்

More articles

Latest article