உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.01 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,01,93,196 ஆகி இதுவரை 17,56,935 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,70,798 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,01,93,196 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,364 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 17,56,935 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,64,59,425 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,19,76,836 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 97,978 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,92,09,304 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,197 அதிகரித்து மொத்தம் 3,38,263 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,12,57,591 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,350 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,01,69,818 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 251 அதிகரித்து மொத்தம் 1,47,379 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 97,39,382 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,997 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 74,48,560 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 483 அதிகரித்து மொத்தம் 1,90,515 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 64,59,335 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 29,018 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 29,92,706 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 563 அதிகரித்து மொத்தம் 53,659 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 23,98,254 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 20,262  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 25,47,771 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 159 அதிகரித்து மொத்தம் 62,427 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,89,445 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article