உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.18 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,18,38,567 ஆகி இதுவரை 49,19,388 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,25,668 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,18,38,567 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,688 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,19,388 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,94,251 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 21,91,07,999 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,78,11,180 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39,768 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,58,81,787 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 531 அதிகரித்து மொத்தம் 7,45,740 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,55,01,806 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,338 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,40,93,387 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 164 அதிகரித்து மொத்தம் 4,52,485 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,34,51,170 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,446 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,16,51,910 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 197 அதிகரித்து மொத்தம் 6,03,521 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,08,13,408 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 49,156 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 84,97,868 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 45 அதிகரித்து மொத்தம் 1,38,629 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 69,54,653 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,325 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 80,27,012 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 998 அதிகரித்து மொத்தம் 2,24,310 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 70,17,0555 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article