இந்த நாள் இனிய நாள் : 11.07.2016 : திங்கட்கிழமை

Must read

 
download

சூரிய உதயம்
05.49.02
சூரிய அஸ்தமனம்
18.40.18

நல்லநேரம்
காலை- 6.15- 7.15 am
மாலை 4.45-5.45pm

கெளரி நல்ல நேரம்
காலை 9.15- 10.15
மாலை 7.30-8.30

திதி : சப்தமி மாலை 07.03  வரை பின் அஷ்டமி

நட்சத்திரம்  அதிகாலை 00.38 வரை உத்திரம் பின்புஅஸ்தம்

ஆனந்ததி யோகம up to july..12 – 12.54 am வரை

அமங்கலமான நேரம்

ராகு- 7.30-9.00am

எம.- 10.30 am-  12.00pm

குளிகை – 1.30pm – 3.00 pm

துர் முகூர்த்தம்

12.40 pm-01.40pm

03.21pm – 4.11 pm

தியாஜ்யம்

July 12. – 09.53 am – 11.41 am வரை

மங்களகரமான நேரம்

அபிஜித் முகூர்த்தம்

11.59 am 12.49 pm

அமிர்த காலம்
5.13 pm 8.00 pm

சூலம் கிழக்கு

More articles

Latest article