ராஜ்பவனுக்கு டிஜிபி டிகே ராஜேந்திரன் வருகை

Must read

மிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழ்ல் நிலவும் நிலையில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கு,  தமிழக டிஜிபி டி.கே. ராஜேந்திரன் வந்திருக்கிறார்.

தமிழக ஒழுங்கு குறித்து ஆளுநர் வித்யாசாகரிடம் அவர் விளக்கம்ளிப்பார் என்று கூறப்படுகிறது.

More articles

Latest article