வங்கியில் எடுக்கும் பணம்:  அரசு புது உத்தரவு!

Must read

0
னி வங்கியில் பழைய நோட்டுகளைக் கொடுத்து புது நோட்டு வாங்கும் அளவு 4500 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதே போல தினம் ஏ.டி.எம்.மில் 2500 ரூபாய் எடுக்கலாம்.
வாரத்துக்கு எடுக்கும் தொகையின் அளவும் 24, 000 ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

More articles

Latest article