புதிய 2000 நோட்டில் நானோ சிப் என்பது வதந்தி

Must read

ரிசர்வ் வங்கி விரைவில் வெளியிடவிருக்கும் 2000 ரூபாய் நோட்டில் நானோ சிப் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அது செயற்கைகோளுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், அதன்மூலம் கறுப்புப்பண பதுக்கலை எளிதாக தடுக்க இயலும் என்று செய்திகள் வெளிவந்திருந்தன. ஆனால் அந்த செய்திகள் வதந்தி என்று இப்போது தெரியவந்திருக்கிறது.
விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படவிருக்கும் 500 மற்றும் 2000 ரூபாய் நோட்டுக்களின் மாதிரிப் படங்களை ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றில் நானோ சிப் எதுவும் இல்லை.

cwws5dpucaatv0b

ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட படம்

More articles

Latest article