உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிகப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9.42 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,42,80,981 ஆகி இதுவரை 20,16,579 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,58,443 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,42,80,981 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 14,761 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 20,16,579 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,73,22,606 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,49,41,796 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,45,786 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,41,00,135 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,756 அதிகரித்து மொத்தம் 4,01,810 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,42,26,476 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,151 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,05,43,659 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 176 அதிகரித்து மொத்தம் 1,52,130 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,01,78,883 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 68,138 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 83,94,253 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,131 அதிகரித்து மொத்தம் 2,08,291 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 73,61,379 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,763 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 35,20,531 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 555 அதிகரித்து மொத்தம் 64,495 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 29,09,680 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 55,761 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,16,019 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,280 அதிகரித்து மொத்தம் 87,295 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 15,03,654 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

More articles

Latest article