உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.11 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,11,49,386 ஆகி இதுவரை 49,09,620 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,42,060 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,11,49,366 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,325 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,09,620 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,31,511 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 21,83,94,226 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,78,45,540 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 33,910 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,57,74,175 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 464 அதிகரித்து மொத்தம் 7,44,386 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,53,62,343 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14,073 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,40,66,760 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 146 அதிகரித்து மொத்தம் 4,52,156 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,34,12,138 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11,250 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,16,38,726 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 472 அதிகரித்து மொத்தம் 6,03,199 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,07,83,940 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 43,423 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 84,04,469 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 148 அதிகரித்து மொத்தம் 1,38,527 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 68,79,735 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 33,208 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 79,58,384 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,002 அதிகரித்து மொத்தம் 2,22,315 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 69,37,756 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article