வரலாற்றில் இன்று!

Must read

வரலாற்றில் இன்று!
சிங்கப்பூர் ஆசிரியர் தினம்.
1914 – ரஷ்யாவின் செயிண்ட் பீட்டர் ஸ்பெர்க் நகரம் பெட்ரோகிராட் என பெயர் மாற்றம் அடைந்தது.
1982 – அமெரிக்காவில் விமானப்படை பயிற்சி தளம் அமைக்கப்பட்டது.
1991 – உஸ்பெகிஸ்தான் விடுதலை நாள்.

உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் விடுதலையான நாள்
உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் விடுதலையான நாள்

More articles

Latest article