தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள்

Must read

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்று சென்னையில் 117 பேரும் கோவையில் 118 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 718 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 27,27,635 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 36,492 பேர் உயிர் இழந்து 26,82,943 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 8,200 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 117 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 5,58,148 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 8,611 பேர் உயிர் இழந்து 5,48,357 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,180 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் முதலாம் இடத்தில் உள்ளது.    இன்று கோவையில் 118 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தினசரி பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது

இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 2,50,297 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,466 பேர் உயிர் இழந்து 2,46,594 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,237 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1,73,841 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,534 பேர் உயிர் இழந்து 1,70,673 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 634 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article