தமிழக உள்துறை செயலாளராக இருந்த அபூர்வா ஐ.ஏ.எஸ்ஸுக்கு பதிலாக  நிரஞ்சன் மார்டி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.