சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 40 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 40 ரூபாய் அதிகரித்து 43 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் 5 ஆயிரத்து 455 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் வெள்ளி 20 காசுகள் அதிகரித்து 76 ரூபாய் 70 காசுகள் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.