ஜெர்மனியின் முன்னாள் சான்சலர் ஹெல்முட் கோல் மறைவு

பெர்லின்:
ஜெர்மனியின் முன்னாள் சான்சலர் ஹெல்முட் கோல் காலமானார்.

கடந்த 1982ம் ஆண்டு முதல் 1998ம் ஆண்டு வரை இப்பதவியில் இருந்துள்ளார். கடந்த சில காலமாக உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

கிழக்கு மேற்கு என இரண்டாக பிரிந்திருந்த ஜெர்மனியை ஒருங்கிணைக்க இவர் பாடுபட்டுள்ளார்.


English Summary
germany former chancellor Helmut Kohl passe away