தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள்

Must read

 

சென்னை

தமிழகத்தில்  இன்று சென்னையில் 182 பேரும் கோவையில் 230 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 1,551 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 26,10,299 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 34,856 பேர் உயிர் இழந்து 25,57,884 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 17,559 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 182 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 5,43,599 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 8,395 பேர் உயிர் இழந்து 5,33,298 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,906 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.    இன்று கோவையில் 230 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தினசரி பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் முதல் இடத்தில் உள்ளது

இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 2,35,504 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,257 பேர் உயிர் இழந்து 2,31,156 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,091 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1,65,095 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,429 பேர் உயிர் இழந்து 1,61,515 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,151 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article