பெட்ரோலிய பொருட்கள் உயர்வு குறித்து சுப்பிரமணியசாமியின் விமர்சனத்தை பிரதிபலிக்கிறது  ஓவியர் பாரியின் கார்டூன்.