விமானத்தில் பயணிகளுடன் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ளும் பணிப்பெண்கள்!

Must read

 
றக்கும் விமானத்தில் பயணிகளுடன் பணிப்பெண்கள் சிலர் செக்ஸ் உறவு கொள்கிறார்கள் என்ற அதிர்ச்சி தகவல் ஆய்வு ஒன்றின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் ஒன்று சமீபத்தில் ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. இதில் விமான நிறுனவங்களில் பணிபுரிவோரின் நடவடிக்கை ஆராயப்பட்டது. சுமார் 718 விமானங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த ஆய்வில், பறக்கும் விமானத்தில், பல்வேறு விதங்களில் பணியாளர்கள் விதிகளை மீறி செயல்படும் விஷயம் தெரியவந்தது.
1
அதாவது,  சுமார் 89 சதவீதம் பேர் பறக்கும் விமானத்தில் விதிகளை மீறி செயல்படுவதாக  தெரியவந்தது.
20 சதவீதம் பேர் பயணிகளுக்கு சில்லரை கொடுப்பதில் தவறு செய்கின்றனர். பெரும்பாலான பயணிகள் சில்லரையை சரிபார்க்காததும் இதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடுகிறது.
மேலும் சில பணியாளர்கள், ‘டூட்டி பிரி’ பொருட்களில் ஊழல் செய்வதாகவும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 7 சதவீதம்  பணியாளர்கள், பயணிகளிடமிருந்து பரிசுப்பொருட்களும், டிப்ஸ் ஆகியவை பெருவதாக இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இதில் மேலும் அதிர்ச்சிகரமான விசயம், 21 சதவீத பணிப்பெண்கள், தங்களது சக பணியாளர்களுடன் பறக்கும் விமானத்தில் செக்ஸ் உறவில் ஈடுபடுவதாக இந்த ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.    தவிர, 14 சதவீத பெண் பணியாளர்கள் விமானத்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுடன் செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டு விதிகளை மீறுவதாக இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

More articles

Latest article