உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15.89 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,89,54,425 ஆகி இதுவரை 33,06,240 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,43,815 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 15,89,54,425 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9,914 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 33,06,240 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 13,73,80,659 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,82,67,526 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 22,200 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,34,76,781 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 241 அதிகரித்து மொத்தம் 5,95,812 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,64,39,712 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,66,499 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,26,62,410 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,748 அதிகரித்து மொத்தம் 2,46,146 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 1,86,65,266 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,162 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,51,84,790 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 934 அதிகரித்து மொத்தம் 4,22,418 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,37,14,136 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,128 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 57,77,087 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 116 அதிகரித்து மொத்தம் 1,06,392 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 48,74,224 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,191 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 50,31,332 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 283 அதிகரித்து மொத்தம் 43,029 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 47,16,918 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

More articles

Latest article