உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.57 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,57,49,124 ஆகி இதுவரை 49,87,253 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,73,458 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,57,49,124 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,596 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,87,253 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 3,95,421 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 22,27,45,382 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,80,16,489 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 76,140 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,65,87,211 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,583 அதிகரித்து மொத்தம் 7,61,840 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,64,66,112 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,342 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,42,31,207 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 734 அதிகரித்து மொத்தம் 4,56,418 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,36,06,719 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,184 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,17,66,168 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 433 அதிகரித்து மொத்தம் 6,06,726 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,09,65,296 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 43,941 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 88,97,149 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 207 அதிகரித்து மொத்தம் 1,40,041 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 72,32,313 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,582 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 83,52,601 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,123 அதிகரித்து மொத்தம் 2,33,898 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 72,42,735 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article