உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.44 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,44,09,889 ஆகி இதுவரை 49,63,504 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,18,496 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,44,09,889 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,668 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,63,504 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 2,67,598 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 22,14,27,765 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,80,18,620 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,890 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,63,12,782 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 157 அதிகரித்து மொத்தம் 7,56,362 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,60,62,614 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14,641 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,41,89,484 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 442 அதிகரித்து மொத்தம் 4,54,743 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,35,59,649 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,204 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,17,29,763 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 113 அதிகரித்து மொத்தம் 6,05,682 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,09,07,224 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39,962 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 87,73,674 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 72 அதிகரித்து மொத்தம் 1,39,533 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 71,42,116 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 35,660 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 82,41,643 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,072 அதிகரித்து மொத்தம் 2,30,600 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 71,65,921 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

More articles

Latest article