உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24.14 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,14,54,552 ஆகி இதுவரை 49,13,836 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,00,328 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,14,54,552 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,223 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,13,936 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 1,83,016 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 21,86,81,086 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,78,59,530 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,947 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,57,92,532 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 161 அதிகரித்து மொத்தம் 7,44,546 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,53,74,595 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 14,289 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,40,81,049 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 165 அதிகரித்து மொத்தம் 4,52,321 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,34,31,716 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,738 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,16,44,464 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 125 அதிகரித்து மொத்தம் 6,03,324 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,07,94,497 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 45,140 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 84,49,165 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 57 அதிகரித்து மொத்தம் 1,38,584 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 69,16,438 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,303 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 79,92,687 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 997 அதிகரித்து மொத்தம் 2,23,312 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 70,00,624 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article