உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23.99 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,99,05,835 ஆகி இதுவரை 48,88,696 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,38,001 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,99,05,835 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 7,469 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 48,88,696 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 4,30,218 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 21,72,45,415 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,77,71,724 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 99,095 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,54,46,106 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,811 அதிகரித்து மொத்தம் 7,39,760 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,51,04,837 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,180 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,40,19,680 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 249 அதிகரித்து மொத்தம் 4,51,469 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,33,55,097 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,852 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,15,97,949 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 201 அதிகரித்து மொத்தம் 6,01,643 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,07,40,267 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 42,776 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 82,72,883 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 136 அதிகரித்து மொத்தம் 1,38,080 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 67,65,629 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28,717 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 78,61,681 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 984 அதிகரித்து மொத்தம் 2,19,329 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 69,16,086 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article