உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23.08 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 23,08,36,374 ஆகி இதுவரை 47,31,618 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,23,024 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,08,36,374 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9,201 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,31,618 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  நேற்று 5,34,391 பேர் குணம் அடைந்து இதுவரை 20,75,21,280 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,85,83,476 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,31,670 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,34,02,927 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,212 அதிகரித்து மொத்தம் 6,99,732 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 3,29,31,627 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 31,957 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,35,62,034 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 279 அதிகரித்து மொத்தம் 4,46,080 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 3,28,08,175 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,473 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,12,83,567 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 839 அதிகரித்து மொத்தம் 5,92,357 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,02,96,538 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 34,460 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 75,30,103 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 186 அதிகரித்து மொத்தம் 1,35,621 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 60,75,733 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,706 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 73,33,557 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 817 அதிகரித்து மொத்தம் 1,00,625 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 65,42,213 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

More articles

Latest article