உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17.70 கோடியை தாண்டியது

Must read

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,70,19,468 ஆகி இதுவரை 38,27,467 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,99,767 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 17,70,19,468 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,666 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 38,27,467 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 16,12,01,213 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,19,90,788 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 9,543 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,43,34,355 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 200 அதிகரித்து மொத்தம் 6,15,263 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 2,84,36,327 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 62,597 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,95,70,035 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,452 அதிகரித்து மொத்தம் 3,77,061 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,82,72,780 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 40,865 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,74,54,861 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 928 அதிகரித்து மொத்தம் 4,88,404 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,58,54,264 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்சில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 689 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 57,41,354 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 63 அதிகரித்து மொத்தம் 1,10,454 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 54,98,659 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

துருக்கியில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,626 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 53,36,073 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 74 அதிகரித்து மொத்தம் 48,795 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 52,06,836 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

 

More articles

Latest article