தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள்

Must read

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்று சென்னையில் 175 பேரும் கோவையில் 230 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 1,990 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 25,61,587 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 34,102 பேர் உயிர் இழந்து 25,06,961 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 20,524 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 175 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 5,38,326 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 8,318 பேர் உயிர் இழந்து 5,28,333 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,143 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.  ஆனால்  இன்று இங்கு 230 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தினசரி பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் முதல் இடத்தில் உள்ளது

இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 2,29,583 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,178 பேர் உயிர் இழந்து 2,25,444 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,961 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1,62,096 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,403 பேர் உயிர் இழந்து 1,58,550 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,143 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article