தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரங்கள்

Must read

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்று சென்னையில் 133 பேரும் கோவையில் 180 பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் இன்று 1,872 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 25,43,040 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 33,838 பேர் உயிர் இழந்து 24,83,676 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 25,526 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் இன்று 133 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 5,36,756 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 8,305 பேர் உயிர் இழந்து 5,26,793 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,658 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மொத்த கொரோனா பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.  ஆனால்  இன்று இங்கு 180 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தினசரி பாதிப்பில் கோவை மாவட்டம் முதல் இடத்தில் உள்ளது

இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 2,27,648 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,147 பேர் உயிர் இழந்து 2,23,113 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,388 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 1,61,033 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 2,389 பேர் உயிர் இழந்து 1,57,341 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,303 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

More articles

Latest article