இந்த நாள் இனிய நாள் : 12.07.16

Must read

download
செவ்வாய்கிழமை

சூரிய உதயம்
05.49.20 am
சூரிய அஸ்தமனம்
18.40.16

நல்லநேரம்
காலை– 07.45-8.45 am
மாலை 4.45-5.45pm

கெளரி நல்ல நேரம்
காலை 10.45-11.45 am
மாலை 7.30-8.30

திதிஅஷ்டமி
07.30 pm
வரை பின் நவமி

நட்சத்திரம்  அதிகாலை 12.54 முதல் மறுநாள் 03.53 வரை அஸ்தம்

ஆனந்ததி யோகம up to july..13 – 03.53 am வரை

அமங்கலமான நேரம்

ராகு– 03.00- 4.30 Pm

எம.- 09.00am – 10.30 am

குளிகை – 12.00 – 1.30 pm

துர் முகூர்த்தம்

08.37 am – 9.28 am

11.16 pm – 12.01 am

தியாஜ்யம்

July 12. – 09.53 am – 11.41 am வரை

மங்களகரமான நேரம்

அபிஜித் முகூர்த்தம்

11.59 am 12.49 pm

அமிர்த காலம்
08.40 pm – 10.25 pm

சூலம் வடக்கு

More articles

Latest article