இந்த நாள் இனிய நாள் 08.08.2016

Must read

images

திங்கட்கிழமை

இன்று சஷ்டி

Ujjain, India
ஷஷ்டீ, வளர்பிறை

பக்ஷம்
ஆவணி

திதிஷஷ்டீ

அஹோராத்ரம்

பக்ஷம்வளர்பிறை

நக்ஷத்திரம்

அஸ்தம்

09:00:59

யோகம்
ஸாத்ய
24:01:30*

கரணம்
கௌலவ
19:04:15

கிழமை
திங்கட்கிழமைமாதம்-அமாவாசை

ஆவணிமாதம்-பௌர்ணமி

ஆவணி

சந்திரன்ராசி

   கந்யாt

22:25:05

சந்திரன்ராசி 
துலா
22:25:05

சூரியன்ராசி

கர்கடக

Ritu
கார்

Ayana
Dakshinayana

ஸம்வத்ஸரம்
துன்முகி

ஸம்வத்ஸரம்
(வடக்கு)
சௌமிய

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்2073

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்
(கர்தகம்)2072

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்
சகவருஷம

1938 
சக வருஷம்

Solar Tithi24
Solar Month

ஆவணி(Experimental)Ujjain, India

சூரியோதயம்
06:01:40

சூரியாஸ்தமனம்19:03:04

பகற்காலம்
13:01:23

இராக்காலம

10:59:00

சந்திரௌதயம்10:37:39

சந்திராஸ்தமனம்
22:40:36.
At Sunrise
லக்னம்
கர்கடக 21°49′ , 111°49′

சூரியன் நக்ஷத்திரம்
ஆயில்யம

சந்திரன் நக்ஷத்திரம்

அஸ்தம்பாதம்4

Thaஅஸ்தம் 09:00:591

Peசித்திரை 15:42:302

Poசித்திரை
22:25:053

Raசித்திரை

29:08:31*

Ujjain, Indiaசூரியோதயம ்06:01:40

சூரியாஸ்தமனம
19:03:04

பகற்காலம்
13:01:23
இராக்காலம்
10:59:00

முகூர்த்தம்

ராகுகாலம்

07:39 – 09:17
அசுப வேளை

யம கண்டம்
10:55 – 12:32
அசுப வேளை

குளிகன்
14:10 – 15:48

அபிஜித்
12:06 -12:58சுப வேளை

துர்முஹுர்த்தம்12:58 – 13:51
அசுப வேளை

துர்முஹுர்த்தம்
15:35 – 16:27
அசுப வேளை

லக்னம் At Sunrise
கர்கடக 21°49′ , 111°49′

நல்லநேரம்
காலை
06.15 – 07.15am

மாலை 
04.45 – 05.45 pm

கெளரி நல்லநேரம்

காலை
09.15 – 10.15 am

மாலை
07.30- 08.30 pm

சூலம்  கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம்
பூரட்டாதி

கணித்தவர்

ஜோதிடரத்னா மிதுன கணேசன்

More articles

Latest article