சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – அறிவின் அளவுகோல்

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: Albert Einstein, info, Intelligence, one information, one minute, subavee, அறிவின் அளவுகோல், சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி
-=-