சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – போர்த் தந்திரம்

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: info, one information, one minute, self pity, subavee, war tactics, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி, போர்த் தந்திரம்
-=-