சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – இட ஒதுக்கீடு – 1

 


English Summary
One minute audio by Subavee about reservations.