சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – இயற்கை அறிவு

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: info, one information, one minute, organic intellectual, subavee, இயற்கை அறிவு, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி
-=-