சுபவீ – ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி – “சாப்பிடுவது ” குற்றமா?

இந்த கட்டுரையைப் பற்றி உங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும்


Tags: "சாப்பிடுவது " குற்றமா?, info, one information, one minute, oppression, subavee, சுபவீ - ஒரு நிமிடம் ஒரு செய்தி
-=-