பெண்களுக்கான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில், செரினா வில்லியம்ஸ் வெற்றி பெற்றி பெற்றார்.  ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த அஞ்சலிக்கு கெர்பரை 7-5,6-3 என்ற கணக்கில் ஒற்றையர் பிரிவில் விம்பிள்டன் பட்டத்தை பெற்றுள்ளார்.
a
அடுத்து நடக்க இருக்கும் இரட்டையர் பெண்கள் பிரிவில்,  தனது சகோதரி வீனசுடன் மோத இருக்கிறார்  விளையாடவுள்ளார்.
அமெரிக்க வீராங்கனையான செரினா வில்லியம்ஸ் தற்போது 22 க்ராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்று ஸ்டெபி க்ராபின்  சமமான சாதனை படைத்துள்ளார்.