– நெட்டிசன்
முதல்வர் குறித்து தவறான தகவலை விக்கிப்பிடியாவில் பகிர்ந்து வதந்தியைப் பரப்பியவனின் ஐ.பி. இதோ..
117.197.202.169 – BSNL – Coimbatore
ip