இந்த நாள் இனிய நாள்: 06.08.16

Must read

c

சனிக்கிழமை

இன்று  சதுர்த்தி

Ujjain, India
சதுர்தீ,

வளர்பிறை பக்ஷம்
ஆவணி

திதி
சதுர்தீ28:04:39*

பக்ஷம்
வளர்பிறை

நக்ஷத்திரம்
உத்திரம்
்30:28:55*

யோகம் ஶிவ22:48:02 கரணம் வணிஜ15:18:54

கரணம் ்விஷ்டி 28:04:39* கிழமை சனிக்கிழமைமாதம்-அமாவாசை

ஆவணிமாதம்-பௌர்ணமி

ஆவணி
சந்திரன்ராசி   ஸிம்ஹtill
10:53:35

சந்திரன்ராசி 
கந்யா
from10:53:35

சூரியன்ராசி 
கர்கடக
Ritu.       கார்
AyanaDakshinayana
ஸம்வத்ஸரம்
துன்முகி

ஸம்வத்ஸரம்
(வடக்கு)சௌமிய

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம ்2073

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்

்விக்ரமாதித்ய சகாப்தம் ்(கர்தகம்)2072

விக்ரமாதித்ய சகாப்தம்
்சக

வருஷம்1938 சக வருஷம்

Solar Tithi. 22

Solar Monthஆவணி(Experimental) 
Ujjain, India

சூரியோதயம்
06:00:52

சூரியாஸ்தமனம்
19:04:24

பகற்காலம்
்13:03:32

இராக்காலம்
்10:56:52

சந்திரௌதயம்08:56:25

சந்திராஸ்தமனம
்21:27:42

There is an app for that.At Sunriseலக்னம்  கர்கடக19°54′ , 109°54′

சூரியன் நக்ஷத்திரம்
ஆயில்யம்

சந்திரன் நக்ஷத்திரம்

உத்திரம்
பாதம்1Te
உத்திரம்10:53:352To

உத்திரம்17:23:213Pa

உத்திரம்23:55:09L

நட்சத்திரம்

இன்று காலை 06.12 வரை பூரம் பின் உத்திரம்

திதி – இன்று அதிகாலை 03.44 வரை திருதியை பின் சதுர்த்தி

யோகம் – சித்த, மரண

சந்திராஷ்டமம்
அவிட்டம்
நல்லநேரம்

காலை 07.45 – 08.45 am
மாலை – 04.45 – 05.45 Pm

கவுரி நல்ல நேரம்

காலை – 10.45 -11.45 am

மாலை 
– 09.30 – 10.30Pm

அமங்கலமான நேரம்

ராகுகாலம்
10:55-12:33
அசுப வேளை

யம கண்டம்
15:49-17:27
அசுப வேளை

குளிகன்
்07:39 – 09:17

மங்கலகரமான நேரம்

அபிஜித்
12:07 -12:55
சுப வேளை

துர்முஹுர்த்தம்
08:37 – 09:30
அசுப வேளை

துர்முஹுர்த்தம்
12:59-13:51
அசுப வேளை

கிரஹ பாத சஞ்சார நிலை

இடம்: Ujjain, India
Latitude:s 23.15 , Longitude: 75.77
6 Aug 2016, Saturday, 06:00 , +0530

லக்னம் 
கர்கடக  19°19′ ,

109°19′
திதிசதுர்தீ,

வளர்பிறை
நட்சத்திரப் பாதம் உத்திரம் 1 Teயோகம்
ஶிவ
கரணம்
வணிஜ

கிழமைசனிக்கிழமை
மாதம்/திங்கள்ஆவணி பௌர்ணமி

வருடம்2073 விக்ரமாதித்ய சகாப்தம
்Rashi
ஸிம்ஹ
Rashi Swamiசூரியன்

்Nakshatra Swamiசூரியன்

்Nakshatra Paya வெள்ளி
Yoniபசு

Ganaமனித

NadiAdi (Vata)
Varna
ஷத்திரியர்

Ishtkaal59:58:51சூரியோதயம்
06:01
Balance Of Dashaசூரியன் 5y7m18d

நிராயண, Siderealகிரகம்
Rashi 
நிராயண நட்சத்திரப் பாதம்
நிராயண

சூரியன்
கர்கடக19°54’ஆயில்யம், 1Di

சந்திரன்-ஸிம்ஹ27°29′
உத்திரம், 1 Te

புதன்-ஸிம்ஹ15°2’பூரம், 1 Mo

வெள்ளி-ஸிம்ஹ6°24’மகம், 2 Mi

செவ்வாய்வ்ருச்சிக7°13’அனுஷம், 2 Ni

வியாழன்/குரு-ஸிம்ஹ28°57’உத்திரம், 1 Te

சனி
வ்ருச்சிக15°44’அனுஷம், 4 Ne

யுரேனஸ்
மேஷ0°25’அஸ்வினி, 1 Chu

நெப்ட்யூன் -கும்ப17°17’சதயம், 4 Su

ராகு-ஸிம்ஹ
20°3’பூரம், 3 Ti

கேது கும்ப20°3’பூரட்டாதி, 1 Se

ஸாயண, Tropicalகிரகம்Tropical Position
ஸாயண
சூரியன்133°59′

சந்திரன்171°34′

புதன்159°7′

வெள்ளி150°29′

செவ்வாய்241°18′

வியாழன்/குரு173°2′

சனி249°49′

யுரேனஸ்24°30′

நெப்ட்யூன்341°22

‘ ராகு164°9’

கேது344°9′

அயனாம்சம் லாஹிரி/சித்ராபக்ஷம் = 24°5′

கணித்தவர்

ஜோதிடரத்னா மிதுன கணேசன்

More articles

Latest article