புதுடெல்லி:
த்தியப் பிரதேசம் மாநிலம் குவாலியரில் கேலோ இந்தியா என்ற பெயரில் தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன.

இன்று முதல் பிப்ரவரி 10 வரை நடைபெறும் இப்போட்டியில் பேட்மின்டன், ஹாக்கி, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், கலியாப்பட்டு ஆகிய நான்கு விளையாட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம் குவாலியரில் கேலோ இந்தியா என்ற பெயரில் தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளன. பிப்ரவரி 10 வரை நடைபெறும் இப்போட்டியில் பேட்மின்டன், ஹாக்கி, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், கலியாப்பட்டு ஆகிய நான்கு விளையாட்டுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.