இஸ்ரோ: சந்திரயான்-2ல் உள்ள இமேஜிங் இன்ப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்( IIRS) எடுத்த சந்திரனின் முதல் ஒளிரும் மேற்பரப்பு படத்தை, இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் (இஸ்ரோ) வெளியிட்டது.

இந்தப் படம் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் பூமியின் பார்வை படாத, சந்திரனின் ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கியது. சில முக்கிய சந்திர பள்ளங்கள் (சோமர்ஃபீல்ட், ஸ்டெபின்ஸ் மற்றும் கிர்க்வுட்) படத்தில் காணப்படுகின்றன.

பிரதிபலித்த சூரிய நிறக்கற்றையில் கையொப்பங்களைப் பயன்படுத்தி சந்திர மேற்பரப்பு தாது மற்றும் கொந்தளிப்பான கலவையை வரைபடமாக்குவதன் மூலம் புவியியல் சூழலில் சந்திரனின் தோற்றம் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வது IIRS ன் முக்கிய நோக்கம்.

முன்னதாக, சந்திரயான்-2 இல் ஆர்பிட்டர் உயர் தெளிவு கேமராவால் கிளிக் செய்யப்பட்ட சந்திரனின் படங்களையும் நிறுவனம் வெளியிட்டது.

விக்ரம் லேண்டர் செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி சந்திரயான் -2 ஆர்பிட்டரிலிருந்து வெற்றிகரமாக பிரிந்தது. பூமியின் சுற்றுப்பாதையைச் சுற்றி கிட்டத்தட்ட 23 நாட்கள் சுற்றிய பின்னர், விண்வெளிக்கலம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி சந்திரனுக்கான பயணத்தைத் தொடங்கியது.

இந்தப் பணி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து ஜூலை 22 துவங்கியது.