காலநிலை மாற்ற பேரழிவுகளால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் இந்தியா 5வது இடம்?

Must read

மேட்ரிட்: கேரளாவில் நீடித்த வெப்ப அலை மற்றும் வெள்ளம் 2018 ஆம் ஆண்டில் காலநிலை மாற்றத்தால் தூண்டப்பட்ட தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள முதல் ஐந்து நாடுகளில் இந்தியா இடம்பிடித்துள்ளது.

ஒரு சுயாதீன அபிவிருத்தி அமைப்பான ஜெர்மன்வாட்ச் உலகளாவிய காலநிலை ஆபத்து குறித்த புதிய அறிக்கை. 2018 இல் காலநிலை பேரழிவுகளால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவை ஐந்தாவது இடத்தில் வைத்திருக்கிறது  ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி முதலிடத்தில் உள்ளன.

2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் நடந்த இந்த தீவிர நிகழ்வுகளில் 2081 மனித உயிர்கள் பறிபோனது. அது அந்த ஆண்டு நடந்த எந்த நாட்டிற்குமான அதிகபட்ச இழப்பாகும்.  ஜப்பான் 1282 மனித உயிர்களை இழந்தது, அதே ஆண்டில் ஜெர்மனியில் 1246 பேர் இறந்தனர்.

உலகளாவிய காலநிலை இடர் குறியீடு மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய நாடுகளை கணக்கில் கொள்கிறது. அதே நேரத்தில் மனித உயிர்களின் இழப்பு மற்றும் பேரழிவுகளால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்புகள் ஆகிய இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. கடந்த ஆண்டு, இதே அறிக்கை 2017 இல் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவுக்கு 14 வது இடத்தைப் பிடித்தது.

தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளில் இந்தியாவின் பொருளாதார இழப்புகள் 37.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமாக இருந்தன.

இந்த அறிக்கை கேரள வெள்ளம், கிழக்கு கடற்கரையில் சூறாவளிகள் மற்றும் வெப்ப அலை ஆகியவற்றிற்கு 2018 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் நிலை உயர்ந்ததற்கான காரணங்களாகக் கூறுகிறது.

More articles

Latest article