கடந்த காலாண்டில் அதிக வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கிய மாநிலம் எது ?

Must read

Vaishnavi Rajmohan
Vaishnavi Rajmohan is a biotechnologist by profession and a rationalist by practice. Her writing interests include literature, social and scientific articles.

கடந்த நிதி ஆண்டின், நான்காம் காலாண்டில், அதிக வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கிய மாநிலங்களின் விவரம் தெரிய வந்துள்ளது.
2.16 லட்சம் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி  கர்நாடகம் முதல் இடத்தை பிடித்தது.
தமிழகம் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அட்டவணைக் காண்க:

மாநிலம்  வேலைவாய்ப்பு சதவீதம்
கர்நாடகா 2.16 லட்சம் 24%
மகாராஸ்திரா 2.0 லட்சம் 23%
தமிழ் நாடு 93 ஆயிரம் 10.5 %
ஆந்திரம் தெலங்கானா 82 ஆயிரம்
ஹரியானா 72 ஆயிரம்

More articles

Latest article