சென்னை:
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 39 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.


சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 39 ரூபாய் குறைந்து 43 ஆயிரத்து 648 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் 5 ஆயிரத்து 456 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஒரு கிராம் வெள்ளி 50 காசுகள் அதிகரித்து 75 ரூபாய் 70 காசுகள் என்ற விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.